RADI AOV® staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

RADI AOV® is een vastgelegde en beschermde merknaam en mag alleen gebruikt worden door de Beroepsfederatie RADI® en aangewezen opleiders.